Home - ProTrevi Appuntamenti Ricettività11 E-mail ProTrevi

Kerk van Sant'Emiliano     Italiano.gif (234 byte)     
plan n. 5 - C2

Na 4 jaar ontoegankelijkheid vanwege de schade van een aardbeving is ze opnieuw opengesteld voor de vieringen in  december 2001.

 Ze werd opgericht op de top van de heuvel van Trevi en met haar elegante campanile (klokkentoren) vervolledigt zij het profiel van de bebouwde kom.

Zij werd genoemd naar de eerste bisschop van Trevi, patroonheilige van stad en gemeente, die als martelaar was gestorven in het jaar 304.

De “Passio” waarvan 2 codexen van de 9de en 12de eeuw overblijven, vertellen het verhaal van de heilige. Van oorsprong Armeniër werd hij uitgenodigd om de lokale Kerk te leiden, maar werd als gevolg van een Edict van Diocletianus gevangen genomen en, na verschillende martelingen, ter dood gebracht (onthoofd) in de buurt van een jonge olijfboom, (Olivo di S. Emiliano).die men nog altijd kan bewonderen.

Trevi, Italy. Olivo di Sant'Emiliano, 1935

Olivo di S. Emiliano
Foto V. Giuliani, 1958

De verering van de patroonheilige is nog steeds erg levendig in Trevi. In de Middeleeuwen en de Renaissance identificeerde S. Emiliano zich zozeer met Trevi, dat men zei “van S. Emiliano” om een zaak of een inwoner van Trevi aan te duiden. Het liturgisch feest werd gevierd op 28 januari  en de avond voordien was er steeds de processione dell'Illuminata.

 

Zeer zeker bestond er een kerk sinds vroeger, maar de meest oude resten die men  kan bewonderen

( drie elegante apsissen en een deel van de zuidmuur) dateren uit de 12de eeuw.

 

 

 De kerk werd volledig veranderd en vergroot in de tweede helft van de 15de eeuw en bijna volledig herwerkt tijdens de volgende eeuw naar het ontwerp van architect Luca Carimini.

Van de Renaissance - constructie blijft het Portaal met zijn halfverheven timpanon, een deel van de gevel en dichtgemaakte poort aan de oostzijde . Het beeldje erboven is vermoedelijk uit de 13de eeuw.

Het interieur in mooie neoklassiek bezit fresco’s uit de 16de eeuw ( Kleine apsis en zuidmuur), Altaar van de Drievuldigheid en  magnifieke Altaar van het Sacrament (Altare del Sacramento)van Rocco da Vincenza uit 1521 met Mariabeeld van Mattia di Gaspare da Como , een houten beeld van Kruisiging en Neerlegging van Christus uit de 15de eeuw, twee van S. Emiliano uit 15de en 18de eeuw en een beeld in traventijn van de Verlosser van Cesare Aureli (Redentore di Cesare Aureli )uit 1921

Verschillende doeken , waaronder een neerlegging in het graf uit de 17de eeuw in de sacristie.

Verdienen onze aandacht eveneens de grafsteen waarin de overblijfselen van de martelaar  gevonden zijn en het zangersgedeelte van het orgel waarop verschillende episoden van het martelaarschap van de heilige afgebeeld zijn.

Trevi, Chiesa di s. Emiliano

De klokkentoren, beschadigd door blikseminslag, werd tijdens vorige eeuw verschillende malen hersteld.

Afgebroken tijdens de laatste vergroting van de kerk, begon men met de heropbouw vanaf de fundamenten begin 20ste eeuw en werd ze beëindigd in 1926, na een onderbreking te wijten aan WO I.

In de 16de eeuw vormde deze hoofdkerk verschillende geestelijken.

Eén van hen, die in Trevi gevormd werd , was Ugo Boncompagni, de latere Paus Gregorius XII,  hervormer van de hedendaagse Gregoriaanse kalender in 1583.

Vertaling en Bewerking: Ludo De Graef Antwerpen 2010

VISITA GUIDATA      

     Mini- guide of TREVI          Nederlandse pagina's             Home (Italian)

095

Associazione Pro Trevi - I-06039 TREVI (PG)
E-mail: protrevi@protrevi.com
© 1996-2023 by F. Spellani
Grafica e gestione: Explica s.r.l.
Aggiornamento: 27 aprile 2017.